Likepersoner

Gjennom likepersonstjenesten vil vi utvikle tjenester som skal komme de skadde og deres pårørende til gode. Vi har tro på at erfaringer som våre likemenn har opparbeidet seg er til stor nytte for vår pasientgruppe og for enkeltindivider.

  • En Likeperson er ikke en fagperson
  • Likepersoner har vært igjennom mange av de samme vanskelige situasjonene som du selv er oppe i
  • Likeperson er et medlem som vil prøve å hjelpe mennesker som trenger litt bistand i forskjellige situasjoner
  • Likeperson kan formidle hjelp og støtte
  • Likeperson kan hjelpe deg med å finne informasjonsmateriell om skaden 
  • Likeperson kan gi deg informasjon om tilbud til personer med nakke- og eller kjeveskader eller deres pårørende. NF har egen pårørendekontakt
  • Enhver likeperson har fullstendig taushetsplikt
  • Likepersontjenesten gratis
 

Likepersoner skal ikke operere som terapeuter, eller være de som gir medisinsk råd. Vi skal være der dersom du behøver noen å snakke med.  Hos oss er intet problem for stort, ei heller for lite.

Pårørendekontakt.

De pårørende har ofte en tendens til å bli glemt når et familiemedlem skades. Nakkeforbundet ønsker derfor å kunne hjelpe også dem, og har derfor vår egen pårørendekontakt.

Elin Bøhmer

Telefon: 47633306

Epost: elin@bohmer.link

Jeg har jobbet i helsevesenet i mange år, og er utdannede sykepleier og psykiatrisk sykepleier. Jeg kjennetegnes som en god lytter. Jeg har selv vært i flere ulykker, har flere skader og helseproblemer etter disse.

Jon Birger Eldevik

Telefon: 97729502                   

Epost: joneldevik@gmail.com

Jeg har i mange år jobbet med mennesker og innenlands administrasjon.
Etter at jeg selv ble ble nakkeskadd har jeg engasjert meg sterkt i nakkeskadde og deres rettigheter.

Solveig Kroken    

Telefon: 

Informasjon kommer

Anne Grethe Næss

Telefon: 97035978 

(ring gjerne mellom kl 10-19, ikke mandager)

Jeg har Jobbet som barnepleier og er i tillegg utdannet legesekretær med hovedvekt på laboratoriearbeid. Har lang erfaring i helsevesenet, jobbet mange år på legekontor og de siste årene har jeg jobbet på helsestasjon med gravide.
Jeg satt i også flere år i styret i TMD-foreningen. Er selv plaget med kjeveleddsdysfunksjon (TMD).
Har valgt flere likemannskurs for å møte mennesker med TMD på den beste mulige måten.