Likepersoner

Gjennom likepersonstjenesten vil vi utvikle tjenester som skal komme nakkeskadde og deres pårørende til gode. Vi har tro på at erfaringer som våre likemenn har opparbeidet seg er til stor nytte for vår pasientgruppe og for enkeltindivider.

  • En likeperson er ikke en fagperson
  • Likepersoner har vært igjennom mange av de samme situasjonene som du selv er oppe i
  • En likeperson vil prøve å bistå deg i forskjellige situasjoner
  • En likeperson kan formidle hjelp og støtte
  • En likeperson kan hjelpe deg med å finne informasjonsmateriell om skaden 
  • En likeperson kan gi deg informasjon om tilbud til personer med nakke- og eller kjeveskader eller deres pårørende. 
  • Alle våre likepersoner har fullstendig taushetsplikt
  • Likepersonstjenesten er gratis 
 

Likepersoner skal ikke operere som terapeuter, eller gi medisinsk råd. Vi skal være der dersom du behøver noen å snakke med.  Hos oss er intet problem for stort, ei heller for lite.

Pårørendekontakt.

De pårørende kan lett bli glemt når et familiemedlem skades. Nakkeforbundet ønsker derfor å kunne hjelpe også dem, og har derfor vår egen pårørendekontakt.

Elin Bøhmer

Telefon: 47633306

Epost: elin@bohmer.link

Jeg har jobbet i helsevesenet i mange år, og er utdannet sykepleier og psykiatrisk sykepleier. Jeg kjennetegnes som en god lytter. Jeg har selv vært i flere ulykker, har flere skader og helseproblemer etter disse.

Jon Birger Eldevik

Telefon: 97729502                   

Epost: joneldevik@gmail.com

Jeg har i mange år jobbet med mennesker og innenlands administrasjon.
Etter at jeg selv ble ble nakkeskadd har jeg engasjert meg sterkt i nakkeskadde og deres rettigheter.

Solveig Kroken    

Telefon: 41691510 

Epost: skroken@hotmail.com

Jeg er utdannet sykepleier og jobbet tidligere på sykehus. Er nakkeskadet og har flere ulike helseproblemer fra det. Er opptatt av situasjonen for nakkeskadde  og ønsker å bidra. 

Anne Grethe Næss

Telefon: 97035978 

(ring gjerne mellom kl 10-19, ikke mandager)

Jeg har jobbet som barnepleier og er utdannet legesekretær (laboratoriearbeid). Har lang erfaring i helsevesenet.
Jeg satt flere år i styret i TMD-foreningen. Er selv plaget med kjeveledds-dysfunksjon (TMD).

Eivind Kroken

Telefon: 47828521

Epost: eikroken@hotmail.com

Jeg har 19 års erfaring som pårørende til en person med nakkeskade. Som pårørende kan det være vanskelig å forstå alt rundt diagnostisering og behandling, og å gi god omsorg. Jeg snakker gjerne med deg som selv er pårørende! Jeg har vært trofast medlem i Nakkeforbundet siden oppstarten i 2015.

Pårørendekontakt.